Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2013

sylwioa
urażona ambicja to najgorszy doradca.
nie nadymaj się.
odpuść.
oddychaj
— beata pawlikowska
Reposted fromojkomena ojkomena viaaboutyou aboutyou
sylwioa
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo. Po prostu jedzie się dalej.
— Leopold Tyrmand
Reposted fromeloiseisme eloiseisme viaaboutyou aboutyou
sylwioa
Ludzi, których kochamy, nie zostawia się samych sobie.
— Greys Anatomy
Reposted fromhouseofpain houseofpain viaaboutyou aboutyou
sylwioa
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viaaboutyou aboutyou
sylwioa
A potem przyjdzie śmierć: wszystko rozwiązując niczego nie wyjaśni. Odejdziemy tak, jakeśmy żyli: osobno. Świat nasz własny i jedyny musi nam wystarczyć do śmierci i po śmierci. Byle tylko nie zgłębiać tej myśli do końca, byle tylko nie przemyśleć tego fizycznie. Obumieranie rąk, mącenie się myśli, sen wieczysty przeżyty naprawdę: wtedy chwyta paroksyzm piekielnego, kurczowego strachu. Odejdziemy tak, jakeśmy naprawdę żyli: osobno. Zawsze pomiędzy potwornie wielkim światem i potwornie wielkim niebem, samotni. 
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromloveto loveto viaaboutyou aboutyou
sylwioa
Nic nie jest cięższe od współczucia. Nawet własny ból nie jest tak ciężki jak ból z kimś współodczuwany, ból za kogoś, dla kogoś, zwielokrotniony przez wyobraźnię.
— "Nieznośna lekkość bytu", Milan Kundera
sylwioa
Widzisz, żaden człowiek nie chce zostawić siebie samego na drodze. I wtedy się wraca, nawet jeśli droga z powrotem cięższa jest od tej, którą masz przed sobą. Ale wracasz przecież nie do miejsca, a do czasu, kiedy byłeś innym.
— Marek Hłasko, "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted fromcudoku cudoku viaaboutyou aboutyou
sylwioa
Trzeba im powiedzieć, że nie przeżyli jeszcze niczego, a wszystko co najszczerzej wycierpieli do tej pory, może okazać się niczym w porównaniu do tego co dane im będzie jeszcze przeżyć.
— Hłasko/Bohaterowie są znużeni
Reposted fromsfeter sfeter viaaboutyou aboutyou

March 29 2013

sylwioa
9543 ecc5
pride and prejudice
Reposted fromro-koko ro-koko
sylwioa
6834 70ed 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viaro-koko ro-koko
sylwioa
4888 587b
Reposted frombethgadar bethgadar viafatu fatu
sylwioa
0921 8620
Reposted frombrielle brielle viaa-antimatter a-antimatter
sylwioa
2583 2f07 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
sylwioa
sylwioa
3441 217e
Reposted froma-antimatter a-antimatter
sylwioa
6979 489c
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viaa-antimatter a-antimatter
sylwioa
sylwioa
3600 1ac5
Reposted fromEphemeral Ephemeral viaa-antimatter a-antimatter
sylwioa
4605 3d74
Reposted froma-antimatter a-antimatter
sylwioa
Za każdym razem, gdy upadamy
Zabawnym jest jak to przyjmujemy
Kiedy ukazujemy światu nasze słabości
Wznosimy się na nowo
— K. Amirian "Anew"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl